Jarko Karvoselle myönnetty merkittävä FISE:n Poikkeuksellisen vaativien kohteiden asennuspätevyys

26.06.2018

FISE:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyyslautakunta on myöntänyt Jarko Karvoselle Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan vastaavan teräsrakenteiden asennustyönjohtajan pätevyyden. 

Pätevyyksiä on tällä hetkellä vain 24 henkilöllä (26.6.2016). 

Pätevyystasot perustuvat Ympäristöministeriön ohjeeseen YM4/601/2015.

Pätevyysluokat on jaettu kolmeen eri luokkaan kohteiden vaatimustasojen mukaisesti:

Tavanomainen, Vaativa ja Poikkeuksellisen vaativa. 

Kohteen vaatimustaso määräytyy muun muassa rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien menetelmien perusteella.

Pätevyysluokat perustavat maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin työnjohtotehtävien vaativuusluokkiin. 

Teräsrakenteista vastaavan työnjohtajan pätevyyttä voidaan hyödyntää myös hankkeissa, joissa ei sovelleta maankäyttö- ja rakennuslakia. Tällaisia ovat esimerkiksi silta- ja infrarakennushankkeet

Henkilökohtainen pätevyyskortti on katseltavissa FISE:n pätevyysrekisterissä:

http://fise.fi/patevyysrekisteri/?link=%2Fwww%2Fsuomi%2Fpatevyyskortit%2Fkarvonen_6%2F

26.06.2018Jarko Karvoselle myönnetty merkittävä FISE:n Poikkeuksellisen vaativien kohteiden asennuspätevyys
25.01.2018Henkilöstön koulutuspäivä 25.1.2018
02.05.2017Muutoksia organisaatiossa
02.05.2017Eläkeuutisia
14.12.2015Ostolaskut verkkolaskuina
23.09.2014EXC4 toteutusluokan sertifikaatti myönnetty YTT:lle
22.09.2014Jarko Karvoselle myönnetty IWE pätevyys
03.07.2014Yhtiö sai C-tason pätevyyden EXC3 luokkaan
19.06.2014Yhtiön uudet Internetsivut on julkaistu
19.05.2014Teräsrakenteiden CE-merkintä EXC3 luokkaan myönnetty

Siirry arkistoon »