HITSAUSPALVELUT


Hitsauspalvelumme täyttää kaikkien sertifioitujen toimintajärjestelmien vaatimukset. Sertifioidut toimintajärjestelmät jämäköittävät toimintaamme, mikä näkyy myös tuotteiden laadukkuutena.

Laatuohjeistuksemme mukaan, kaikki hitsaukseen osallistuvat henkilöt ovat pätevöitetty SFS-EN 9606-1 standardin mukaisesti.Tarjoamme hitsauspalveluita seuraaville prosesseille konepajaolosuhteissa ja asennustyömailla:

  • MIG/MAG, prosessit 131, 135, 136, 138
  • Puikkohitaus, prosessit 111
Yrityksellämme on menetelmäkokeisiin (WPQR) perustuvia hitsausohjeita (WPS)