HITSAUSPALVELUT


Hitsauspalvelumme täyttää Laatujärjestelmän ISO 9001 ja Hitsauksen laadunhallintajärjestelmä ISO 3834-2 kattavien laatuvaatimusten mukaan. Sertifioidut toimintajärjestelmät jämäköittävät toimintaamme, mikä näkyy tuotteiden laadukkuutena.

Laatujärjestelmämme mukaan, kaikki hitsaukseen osallistuvat henkilöt ovat pätevöitetty SFS-EN 287-1 standardin mukaisesti.


Tarjoamme hitsauspalveluita seuraaville prosesseille konepajaolosuhteissa ja asennustyömailla:
  • MIG/MAG, prosessit 131, 135, 136, 138
  • Puikkohitaus, prosessit 111
Yrityksellämme on menetelmäkokeisiin (WPQR) perustuvia hitsausohjeita (WPS)